Revius Lyceum // Doorn

publiek / onderwijs
PLAN

Samen met Spring Architecten heeft MoederscheimMoonen het ontwerp gemaakt voor het nieuwe Revius Lyceum in Doorn. Het nieuwe complex van ca. 8.600 m2 zal gerealiseerd worden op het huidige schoolterrein aan de Driebergsestraatweg en moet onderdak gaan bieden aan ca. 1200 leerlingen.

De nieuwe gebouwen (onderwijs en sport) zijn ontwikkeld in een grote landschappelijke setting met veel groen en sportvelden rondom het gebouw. Ondanks dat er om de bestaande bouw heen ontworpen diende te worden krijgt de nieuwbouw een centrale plek op de locatie; iets dat past bij de landgoedarchitectuur van de streek.

Het was verder de ambitie om vooral een compacte school te ontwerpen; een schoolgebouw zonder gangen en waarbij alle ruimtes effectieve leerruimte zou worden. Dit heeft geresulteerd een compact drielaags ontwerp waarbij de verschillende leerpleinen en lokalen zijn geclusterd rondom het dynamische hart van de school. Door deze ontwerpstrategie zijn we er in geslaagd om minder bvo’s dan vooraf berekend te realiseren, maar met méér vierkante meters leerplein.  De uitvoering van het werk zal in 2016 gefaseerd gaan plaatsvinden. De oplevering van het complex staat gepland voor medio 2017.

DATA

opdrachtgever
Revius Lyceum
ontwerp
november 2014
programma
onderwijsruimtes en -lokalen, aula, sport, terrein
bvo
8.600 m2
status
in ontwikkeling