11
mrt

Definitief ontwerp voor Leuvepaviljoen in Rotterdamse binnenstad gepresenteerd

Rotterdam is de laatste tijd veel in het nieuws als het gaat om de vele nieuwe hoogbouwplannen in het centrum van de stad. Te midden van al deze giganten verreist, naar verwachting volgend jaar, het nieuwe Leuvepaviljoen aan de Schiedamsedijk in Rotterdam. MoederscheimMoonen Architects presenteerde onlangs het definitieve ontwerp voor dit multifunctionele gebouw dat bol komt te staan van de havenbeleving.

De Leuvehaven is een historische plek die de Rotterdamse haven van weleer ademt en waar de gemeente Rotterdam de komende jaren gaat investeren in een aantrekkelijk verblijfsklimaat. In het nieuwe paviljoen komen het Haveninformatiepunt van het Havenbedrijf, twee publiektoegankelijke werkplaatsen van het Maritiem Museum Rotterdam en twee horecagelegenheden met de mogelijkheid voor terrassen aan het water. De buitenruimte wordt ook gefaseerd vernieuwd. Hiermee wordt de Leuvehaven, aan de rand van het Maritiem District, een groener en levendigere plek; een echte hotspot!


Het nieuwe gebouw gaat de bestaande losstaande paviljoens vervangen en de functies komen samen in één compact paviljoen zodat bezoekers aan het gebied vanaf de Schiedamsedijk veel meer zicht op de Leuvehaven krijgen; dé plek waar ooit de Rotterdamse haven is ontstaan en waar de historische vloot ligt. 

De contouren voor het ontwerp waren bij aanvang van het ontwerp reeds behoorlijk vastomlijnd. Vanuit de stedenbouwkundige kaders was reeds ingegeven dat het paviljoen slechts 8 meter breed kan worden. Zodoende strekt het programma zich uit langs de dijk en ligt het parallel met de twee voornaamste looprichtingen; de Schiedamsedijk en de naastgelegen kade. Vanuit deze optiek is er voor gekozen om extra aandacht te vestigen op de koppen van het gebouw. Riante overstekken zijn hier ontworpen als eyecatchers die krachtig communiceren richting de beide stadszijden.

Het ontwerp is op plintniveau zo transparant mogelijk. Dit zorgt ervoor dat je op allerlei plekken rondom het gebouw zo direct mogelijk visueel contact hebt met de activiteiten binnen het gebouw en dóór het gebouw heen. Deze plint golft in het gevelbeeld op een dynamische manier omhoog en creëert plekken waar het glas dubbel hoog naar boven reikt en waar de beleving wordt gemaximaliseerd.

De overwegend gesloten gevel boven de plint is gematerialiseerd met een stoere donker gekleurde aluminium beplating, die met zijn driehoekige vormgeving verwijst naar de vele stalen vakwerkconstructies en kranen uit de haven. Het verschaft het gebouw z’n karakter en de nodige verschaling. De driehoeken worden op sommige plekken weggelaten zodat de gevel diepte, en op sommige plekken een spel van licht en schaduw, creëert.

Het gebouw komt te staan op een historische plek met een duidelijk en krachtig thema; de Rotterdamse haven. Architect Erik Moederscheim: ‘De plek en de stad Rotterdam is aan veel verandering onderhevig. De stad manifesteert en transformeert zich steeds nadrukkelijker als een stad met een grote verblijfswaarde en scoort, mede dankzij het huidig beleid op stedenbouw en architectuur, hoog op allerlei internationale lijsten. Het staat duidelijk met de neus richting de toekomst. De Rotterdamse haven is evenzo aan verandering onderhevig. Daar waar de beeldvorming van de haven van weleer vooral ‘low-tech’ is en een stoere en enigszins grove beeldtaal communiceert, is de haven van vandaag grotendeels computergestuurd en behoorlijk ‘high-tech’. We hebben getracht om in ons ontwerp deze gelaagdheid, en het meervoudige karakter, tot uitdrukking te laten komen. Enerzijds dus industrieel en robuust, maar anderzijds ook high-tech en contemporain.’

Een bijzonder aspect van het ontwerp zit in het hergebruik van de constructie van de bestaande paviljoens. Het nieuwe gebouw is volledig ontworpen vanuit de bestaande fundering en de stramienen van de staalconstructie van de bestaande gebouwen. Daarvan blijft het overgrote deel staan voor hergebruik. Andere onderdelen van de staalconstructie van de bestaande paviljoens worden als donorprofielen gebruikt. Zo wordt er op een duurzame manier gebruik gemaakt van bestaande elementen.

Naar verwachting start de sloop van de huidige paviljoens in het najaar van 2018 en de bouw van het Leuvepaviljoen in 2019. De wens is dat het paviljoen samen met de nieuwe buitenruimte eind 2019/begin 2020 gereed is. Het college van burgemeester en wethouders is hier op 6 maart jl. mee akkoord gegaan. De nieuwe gemeenteraad wordt gevraagd hierover het definitieve besluit te nemen.

Klik hier voor meer beelden.