Parkstad // Rotterdam

PLAN

Het gevoel van een dorp in de stad: dat was de visie van het team waarmee we aan de aanbesteding voor een nieuw woningblok in Parkstad Rotterdam meededen. Het nieuwe blok is het schakelpunt tussen het hoogstedelijke Kop van Zuid en de historische en kleinschalige Afrikaanderwijk. Daardoor ontstaat de unieke kans voor Parkstad Blok I om de verbindende factor tussen deze twee te worden.

Samen met ons team presenteerden we Hille Hoeve: 164 woningen die bestaan uit grondgebonden woningen, appartementen, beneden- en bovenwoningen van verschillende oppervlakten en huur- en verkoopprijzen. Dit in combinatie met een levendige plint met maatschappelijk-commerciële functies wordt een plek om ontspannen te wonen, je verbonden mee te voelen, waar je nieuwe mensen kunt ontmoeten en geïnspireerd wordt door de natuur en de omgeving.

Dit gevoel wordt tot leven gebracht door een grote collectieve binnentuin waar allerlei activiteiten georganiseerd kunnen worden, de Hoeve zelf die als ontmoetingsplaats dient, kleinschalige en gezellige functies in de plint en door te focussen op deelmobiliteit.

Het woningblok presenteert zich van buitenaf duidelijk als één samenhangend en robuust blok, waarmee het aansluit op de omliggende blokken die door een eenduidige architectuurtaal eenheid vormen. De verticaal georiënteerde bakstenen gevelkaders verwijzen naar de gevelgeledingen in de omgeving. Deze kaders zorgen voor de verbinding in het hele blok, want zo zijn alle gevels van de verschillende gebouwen duidelijk familie van elkaar.

In de binnentuin zet de groene wereld zich door op de eerste lagen van de gevel om zo een alomvattende groene kom te vormen. Hierdoor is de groene binnentuin niet alleen op het maaiveld aanwezig, maar loopt deze integraal verticaal door in de gevels. De klimrasters voor de planten zijn als ornament in de gevel mee ontworpen. De hoogte accenten rijzen met hun alzijdige gevels uit de groene kom omhoog.

In het ontwerp van de Hille Hoeve zijn gezonde materialen toegepast, waarbij het materiaalgebruik is geoptimaliseerd voor de totale levensduur van het gebouw en hergebruik in de toekomst. En door het koppelen van de energieneutrale doelstelling aan de wateropgave en ecologische doelstellingen ontstaan er slimme dwarsrelaties en een integraal klimaatadaptief systeem waarbij de diverse onderdelen elkaar versterken.

Hille Hoeve is een visie voor Parkstad Blok I Rotterdam en tot stand gekomen samen met Stevast Ontwikkeling, Dura Vermeer Bouw Zuid West, KCAP, MoederscheimMoonen, Zus, Kickstad, WYNE, Buro Bouwfysica, Ooms Makelaars, Juuve, Rotterdams Milieucentrum en Rotterdamse Munt.

DATA

opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
ontwerp
februari 2021
programma
woningen
bvo
26.476 m2
status
nvt.