Studentenhuisvesting // Eindhoven

woningbouw
PLAN

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bereidt zich voor op de toekomst en heeft hiervoor een Strategisch Plan TU/e 2020 opgesteld. Een onderdeel van deze transformatie is de ontwikkeling van diverse wooneenheden op de campus. MoederscheimMoonen en Meyer en Van Schooten hebben een ontwerpvisie gepresenteerd die de optimale balans zoekt tussen een bouwsysteem dat ruimte schept voor een flexibele indeling en de inpassing van aantrekkelijke collectieve buitenruimtes binnen de gebouwschil. In het ontwerp is er voor gezorgd dat deze buitenruimtes per bouwlaag dusdanig zijn geschakeld dat er een driedimensionale route ontstaat. Zo staan studenten van diverse verdiepingen direct in contact met elkaar.

DATA

opdrachtgever
Hurks Vastgoedontwikkeling en Woonbedrijf
ontwerp
februari 2013
programma
studentenhuisvesting
bvo
15.400 m2
status
selectieprocedure afgerond