Tapijnkazerne Maastricht

onderwijs / publiek
PLAN

De voormalige militaire basis, de Tapijnkazerne in Maastricht, is sinds 2013 officieel in eigendom van de Universiteit Maastricht, de Provincie Limburg en de Gemeente Maastricht. Deze partijen hebben gezamenlijk een Europese tender in de markt gezet voor de transformatie van een militaire kazerne naar een publiek toegankelijk Universiteitscampus. MoederscheimMoonen Architects was onderdeel van het integrale ontwerpteam bestaande uit SatijnPlus Architecten, CULD (landschap), Ingenieursbureau Palte en Huygen Installatie-advies. Het gerealiseerde masterplan was finalist in de selectieprocedure.

In totaal behelst de opgave de implementatie van 16.000 m2 aan onderwijsprogramma en de realisatie van een vernieuwd stadspark dat nadrukkelijk aansluiting diende te maken bij het omliggende stedelijk weefsel. Het gebouwenensemble dat gehandhaafd en geïntegreerd diende te worden met de nieuwbouw betrof ca. 9.000 m². De omvang van de te realiseren nieuwbouw bedroeg ca. 7.000 m². Het gaat hierbij voornamelijk om onderwijsruimtes, kantoren en onderzoeksruimtes, een deel van de universiteitsbibliotheek, maar ook een drietal collegezalen. Om tot een compacte, efficiënte en eenduidige nieuwbouwoplossing te komen is er een visie ontwikkeld waarbij een ruimtelijke en programmatische splitsing gemaakt is in de functies die horen in een optimaal flexibel casco (waar behoefte is aan een eenduidige gebouwstructuur en daglichtbehoefte), de collegezalen en de verschillende werkruimtes die in de oude gebouwen gerealiseerd kunnen worden. In het stedenbouwkundig plan om een campus te vormen zijn deze elementen rond een ‘boucle’ georganiseerd; Een ‘rondje Tapijn’ waarlangs de verschillende gebouwen en landschappelijke elementen optimaal tot zijn recht komen.

DATA

opdrachtgever
Universiteit Maastricht & Gemeente Maastricht
ontwerp
september 2015
programma
onderwijs- en onderzoeksruimtes, kantoren, collegezalen, horeca
bvo
16.000 m2
status
Selectieprocedure afgerond