Verbreding Oude IJsselbrug // Zutphen

civiel / publiek
PLAN

MoederscheimMoonen Architecten won de aanbesteding in 2015 in combinatie met constructeursbureau APcon BV  voor de verbreding van de Oude IJsselbrug in Zutphen en groot onderhoud aan de brug. De karakteristieke Oude IJsselbrug is gerevitaliseerd en uitgebreid met een royale en comfortabelere voetgangers- en fietsverbinding. Het project is onderdeel van de algehele kwaliteitsimpuls voor het gebied langs de oevers van de IJssel die de gemeente Zutphen initieert vanuit het programma ‘Rivier in de stad’.

Het ontwerp is ontwikkeld vanuit het concept van voelbare kwaliteit voor voetgangers en fietsers de brug, maar ook vanuit een krachtige herkenbaarheid van veraf. Het cortenstaal contrasteert met de originele IJsselbrug om deze ‘nieuwe laag’ expliciet te maken. De glazen balustrade geeft de voetgangers vrij zicht over de rivier en draagt bij aan de hoogwaardige omgeving op en rondom de brug.

De scheiding tussen het fiets- en voetgangersgedeelte is drager van een zitbank over de volledige lengte van de brug. Architect Erik Moederscheim: “Door het corten staal te perforeren, is het geheel verrijkt met bijzondere verlichting die de continue stroming van de rivier symboliseert. Hierin is tevens een tijdbalk verwerkt als eerbetoon aan de rijke historie van de brug en Zutphen.”
De verlichting van de brug waarborgt niet alleen de veiligheid van fietsers en voetgangers in het donker, maar maakt ook dat de brug in het donker net zo in het oog springt als overdag. Het licht verandert van kleur met de verandering van de seizoenen.

Een bijzonder onderdeel van de opgave betrof het ontwerp van de landingspunten. De landing aan de zijde van de uiterwaarden is enerzijds een spectaculair en sculpturaal vormgegeven uitkijkpunt met uitzicht over de stad, maar het herbergt ook een lager gelegen uitkijkpunt. Dit uitkijkplatform is zo gesitueerd dat het precies droog blijft bij de hoogst geprognotiseerde waterstand. Bij hoog water sta je zo droog, maar kun je het stromende water haast aanraken. Vanuit het landingspunt wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuwe padenstructuur die het mogelijk maakt een wandeling door de uiterwaarden te maken.

 

DATA

opdrachtgever
Gemeente Zutphen
ontwerp
augustus 2015
programma
voetgangers- en fietsersbrug, uitzichtpunten
status
opgeleverd december 2017