Stedelijk wonen // Schiedam

woningbouw / stedenbouw / publiek / parkeren
PLAN

In opdracht van Synchroon is door MoederscheimMoonen Architects een studie uitgevoerd naar de inpassing van een aantal stedelijke woonmilieus in het Schiekwartier in Schiedam. Het gebied ligt aan het water van de buitenhaven op het scheidingsvlak van de oude industrie en de historische binnenstad.

Een van de onderzochte gebieden die we hier uitlichten is het voormalige VROM-terrein. Een gebied dat direct gelegen is aan de historische buitenhaven en pal naast de fameuze distilleerderijen en de Schiedamse glasfabriek. In dit gebied stellen we een stedelijk woonmilieu voor waarbij de focus ligt op jonge stadse gezinnen en young professionals. Er is een mix gemaakt van bedrijfs- en ook horecaruimtes met diverse stadswoningen en appartementen. Het geheel is georganiseerd rondom een publiek driehoekig plein waaronder zich de gezamenlijke parkeergarage bevindt. Het stedenbouwkundige ontwerp vertaalt zich in een rijk stedelijk ensemble dat kan gaan functioneren als het balkon van de binnenstad; als de plek waar binnen en buiten elkaar raken.

DATA

opdrachtgever
Synchroon
ontwerp
november 2016
programma
appartementen, kadewoningen, eengezinswoningen, parkeergarage
bvo
13.000 m2
status
haalbaarheidsstudie afgerond