Een mixed-use stadion

In opdracht van SBV Excelsior hebben we een plan ontwikkeld voor de vernieuwing van het stadion van de club. Dit plan bestaat niet alleen uit de uitbreiding en modernisering van het stadion, maar speelt ook in op de grote woningbouwopgave waarvoor Rotterdam staat.

Project
Excelsior Stadion

Locatie
Rotterdam, Nederland

Opdrachtgever
SBV Excelsior en Gemeente Rotterdam

Grootte
60.000 m2

Programma
Stadion, appartementen, commercieel en maatschappelijk

Status
In ontwikkeling

Wonen rondom en op het stadion

De visie is gebaseerd op de huidige basis en oriëntatie van het stadion. Zo wordt er in het huidige stadion vernieuwbouw en uitbreiding gerealiseerd en groeit het stadion daarmee van 4.300 naar circa 6.500 plaatsen. Daarnaast komen er extra faciliteiten voor commerciële en maatschappelijke doeleinden. Om én op het stadion komt een groot multifunctioneel volume waar wonen, sport, bewegen, ontmoeten en gezondheid samenkomen.

Gebiedsontwikkeling

We ontwikkelden niet alleen een plan voor het stadion, maar werkten ook samen met CULD aan de deelopgaven die bijdragen aan de totale gebiedsontwikkeling. Zo bevat het plan oplossingen op het gebied van mobiliteit en wordt er gezocht naar een divers programma. Ook is er aandacht voor omgang met groen en de bestaande recreatie.

In samenwerking met de gemeente

Het plan past stedenbouwkundig binnen de plannen van de gemeente Rotterdam, waarbij er wordt gewerkt aan een overkoepelende visie voor onder andere Woudestein, Brainpark, Kralingen en De Esch in combinatie met de nieuwe oeververbinding. Daarbij houdt het plan rekening met de belangrijke historische groene zones en projecten en borduurt het voort op eerder ingezette planologische ontwerpprincipes.

Relevante projecten