Multi

We geloven in gebieden waar verschillende functies en activiteiten samenkomen. Daar waar het kan, proberen we verschillende functies te combineren, altijd met focus op het grotere geheel. Deze werkwijze stimuleert een duurzame gebiedsontwikkeling waarbij spontane ontmoetingen tot stand kunnen komen.