31
mei

Park en Sportpark op tunneldak A4 in Schiedam in aanbouw

In Schiedam krijgt een uniek project gestalte: bovenop het tunneldak van de rijksweg A4 worden een park en sportpark aangelegd. Het hoogste punt van het sportverzamelgebouw is onlangs bereikt. Het Sportpark A4 is onderdeel van een grote transitie binnen de gemeente. Onder het motto ‘Schiedam in beweging’ kunnen sportverenigingen een vernieuwingsslag maken, verrijzen er op de vrijkomende sportvelden elders in de stad energiezuinige woonwijken en ligt er dadelijk een stads- en sportpark van ruim 2 kilometer bovenop de rijksweg. In opdracht van de gemeente Schiedam werkt Van Kessel Sport en Cultuurtechniek (een VolkerWessels onderneming) als onderaannemer van A4all aan de totstandkoming van het integrale plan. MoederscheimMoonen Architects werkte als onderdeel van een consortium van bouwers en ontwerpers (waaronder ook Dura Vermeer en BGSV stedenbouw en landschap) aan het ontwerp van het sportverzamelgebouw alsmede de vormgeving van de luifels met parkeergarage en de indoor atletiek- en honkbalaccommodatie. Klik hier om naar de projectpagina te gaan.

Op 2 september 2010 zette de toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings, zijn handtekening onder de ontwikkeling van het laatste gedeelte van de rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam. Het betekende de voltooiing van een traject waar ruim vijftig jaar geleden al de eerste tekeningen voor zijn gemaakt. Met de hedendaagse inzichten werd een plan ontwikkeld voor een verdiept traject dat het bijzondere karakter van het Midden Delfland zou respecteren. Ter hoogte van Schiedam en de verbindingsknoop Kethelplein werd in een landtunnel voorzien. De gemeente Schiedam was tijdens deze fase al nauw betrokken bij de planvorming en realiseerde zich dat zo’n grootschalige ontwikkeling binnen de stadsgrenzen kansen bood voor een duurzame ontwikkeling van de stad.

Dubbel grondgebruik

De kansen op een veelvoudige kwaliteitsslag kregen een duidelijk gezicht toen de gemeente Schiedam inzette op dubbel grondgebruik. “Met Schiedam in beweging werkt de gemeente kansen uit die zijn ontstaan door de aanleg van de A4. Ter hoogte van Schiedam verdwijnt de rijksweg in een tunnel. Bovenop het tunneldak komt een park dat deels wordt ingericht als sportcomplex. Hiermee komt een ruimtelijke verschuiving op gang die Schiedam de gelegenheid geeft zich de komende jaren te ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, sport en recreatie”, stelt wethouder Marcel Houtkamp (Ruimtelijke Ordening) vast.

Sportverenigingen afkomstig van sportcomplexen Harga en Kethel krijgen een modern onderkomen op het nieuwe Sportpark A4 en kunnen zich hierdoor verder ontwikkelen. De ruimte die daar vrijkomt, zorgt voor een kwaliteitsimpuls op het gebied van woningbouw. De nieuwe woonwijken vormen een goede aanvulling op het bestaande aanbod in Schiedam, waardoor Schiedammers in eigen stad wooncarrière kunnen maken. BGSV stedenbouw en landschap en MoederscheimMoonen Architects hebben nauw samen gewerkt in de ontwikkeling van het Sportpark A4. De hele omgeving van het Park A4 wordt ontworpen als park voor sporters, recreanten en buurtbewoners.

Meervoudig ruimtegebruik

Dat het hier om een complexe multidisciplinaire opgave gaat, blijkt alleen al door de programmering. Bovenop het tunnellichaam worden vier voetbalvelden en twee handbalvelden gerealiseerd. Doordat aan weerszijden van de tunnel betonnen luifelconstructies zijn aangebouwd, wordt de ideale breedte voor een voetbalveld bereikt maar ontstaat er tevens plek voor meervoudig ruimtegebruik. Aan de zuidelijke zijde van het sportpark worden deze langwerpige ruimtes benut als parkeergarage en in de noordelijk gelegen luifel wordt een indoor atletiek-, honkbal- en cricketaccommodatie gerealiseerd. Hier kunnen deze sporters met name in de wintermaanden hun trainingsuren maken. Tussen de opgetilde buitensportvelden wordt door Dura Vermeer in opdracht van Van Kessel Sport en Cultuurtechniek een groot sportverzamelgebouw gerealiseerd voor verschillende binnen- en buitensporten. Het gebouw voorziet in een multifunctionele sporthal, dans- en balletruimtes, multifunctionele ruimtes, horecavoorziening en kleedruimtes voor de verschillende binnen- en buitensporten. Wethouder Nathalie Gouweleeuw (Sport) wijst op het scala aan mogelijkheden dat het sportpark na oplevering gaat bieden. “Hierdoor kunnen we de sportparticipatie van Schiedammers bevorderen, waardoor hun gezondheid verbetert. Bovendien kunnen ongeorganiseerde sporters of passanten hier terecht en vervult het sportcomplex ook een sociaal-maatschappelijke functie.”

Sport beleven vanaf een plateau

Het nieuwe sportverzamelgebouw is zoveel mogelijk in het hart van het park gepositioneerd om de connectie en de beleving met de sporten rondom zo goed mogelijk te maken. Het gebouw is als het ware een intermediair tussen het maaiveld en de circa zes meter hoger gelegen velden op het tunneldak. Om deze hoogte te overbruggen, manifesteert het gebouw zich vooral door het royaal vormgegeven terras dat zich op de eerste verdieping, als verlengstuk van de horeca, bevindt. Dit terras is vormgegeven als een echt plateau. ‘Zwevend’ tussen de verschillende niveaus creëert het een overgangszone tussen de beide maaivelden; een plek met een riant uitzicht over de sportvelden. “De vormgeving van het gebouw versterkt de aanwezigheid van dit niveau door de prominente expressie van dak- en terrasluifels”, aldus MoederscheimMoonen Architects

Bouw

Inmiddels is de bouw van het sportpark in volle gang. Bij de bouw van dit stuk rijksweg A4, dat eind december 2015 in gebruik is genomen, zijn reeds de betonconstructies gerealiseerd die de opgetilde voetbalvelden dragen. Op dit moment vinden werkzaamheden plaats aan het sportverzamelgebouw (Dura Vermeer) en de verschillende sport- en cultuurtechnische elementen van het park (Van Kessel Sport en Cultuurtechniek). Oplevering van het sportpark staat gepland voor medio 2016.